Zarządzanie zmianą

Duże zainteresowanie wzbudziło spotkanie dotyczące zarządzania zmianami organizacyjnymi, które odbyło się w grudniu 2016 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

wstecz
Strony internetowe - odee.pl