Efektywność, niskie koszty, komfort w zmianie - cykl spotkań dla Klubu Biznesu

W październiku rozpoczęliśmy realizację cyklu spotkań dla Klubu Biznesu przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej pn. Efektywność, niskie koszty, komfort w zmianie.

 

Smarter jest realizatorem całości przedsięwzięcia, na które składają się cykliczne spotkania pomorskich przedsiębiorców, podczas których zaproszeni biznesmeni mają stworzoną platformę do wymiany doświadczeń, nawiązywania relacji i kontaktów oraz rozwoju osobistego. 

 

Każde ze spotkań poświęcone jest innej tematyce - pierwsze inauguracyjne poświęcone było zwiększaniu efektywności firmy poprzez zmiany organizacyjne.

 

Przedsiębiorcy wzięli udział w szkoleniu i moderowanej dyskusji, nieodłącznym elementem każdego spotkania jest również wystąpienie jednego z uczestników, podczas którego omawia własne doświadczenia związane z tematem spotkania. 

wstecz
Strony internetowe - odee.pl